GENEL
Giriş Tarihi : 12-11-2022 21:40   Güncelleme : 12-11-2022 22:20

Birleşik Türk Devletleri

Türkiye dost ve kardeş ülkeleri bir araya getirerek Birleşik Türk Devletlerini kurmak için harekete geçti Dünya gündemini sarsacak hamle ile Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra Türkiye'de birliğini kuruyor

Birleşik Türk Devletleri

Toplam 1 trilyon doları aşkın hizmet ve mal üreten, 170 milyonluk nüfusa sahip üyeleriyle her geçen gün önemini daha da artıran Türk Devletleri Teşkilatı, askeri ve siyasi açıdan tek ülke haline geliyor SSCB’nin çökmesinden sonra bir müddet Rusya’ya bağlı olan Türk devletleri artık yönünü Türk birliğine çevirdi. Genellikle Rusça konuşulan Türk devletleri artık Türkçe alfabeye ve öz dillerine dönme kararı aldı. Geçen hafta Özbekistan’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı.

VE TÜRKİ CUMHURİYETLER TÜRKÇE'YE GEÇTİ

Türkiye'nin TDT üyesi ülkeler ile ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 20 milyar dolar, bu yılın 10 ayında da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 21 milyar dolar oldu. 2021'de TDT üyelerinin dünyaya toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 26 artarak 462 milyar dolar, TDT ülkelerinin kendi aralarındaki ihracatın ise yaklaşık 25,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

.180 milyonluk birliğin ortak kararla imzaladığı bildirisinde en çarpıcı karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk dünyasının parçası olarak görüldüğü ve KKTC’nin TDT gözlemci statüsünün memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Bu karar tanınmadan önceki son adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 9’uncu Zirvesi Semerkant Bildirisi

Üye ülke Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Semerkant Bildirisi'nde, liderlerin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin Nahçıvan Anlaşması'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işbirliği ve dayanışmayı derinleştirme ve genişletme konusundaki taahhütleri vurgulandı.
Türk halklarının ortak tarihi, dili, kültürü, gelenekleri ve değerleri temelinde, TDT'nin çok taraflı kapsamı dahilinde işbirliğini daha da derinleştirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarının yinelendiği bildiride, Türk devletlerinin bağımsızlıklarından bu yana kaydettikleri dikkate değer siyasi ve sosyo-ekonomik ilerlemesini takdir ettikleri kaydedildi.

Üye ülkelerin toprak bütünlüğü birlikte korunacak


Bildiride, TDT üye ve gözlemci ülkelerin özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası düzeyde kabul gören sınırların dokunulmazlığı ve iç işlerine müdahale etmeme hususlarına saygı başta olmak üzere, uluslararası hukukun genel kabul görmüş norm ve ilkeleri uyarınca, üye ülkelerin güvenliği ve istikrarını güçlendirmenin hedeflendiğine işaret edilerek ticaret, ulaştırma, yatırım ve bölgesel bağlantı ile ilgili girişimlerin teşvik edilmesi yoluyla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan ortak çabalarının sürdürülmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Teşkilatın, Türk dünyasının değerlerini ve çıkarlarını, bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla destekleme rolünü geliştirme konusundaki kararlılıkları; üye ülkeler arasında güçlendirilmiş bir tutum geliştirmek amacıyla, TDT çerçevesinde Türk dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerde bulunmanın önemi belirtildi.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"


Bildiride, tarih boyunca Türk medeniyetinin gelişmesindeki önemli rolü, bilimsel, manevi veya dini şahsiyetlere ve eğitimcilere ev sahipliği yapması, Türk dünyasının siyasi, ticari, bilim ve kültür merkezleri olarak hizmet etmiş olması hususlarını göz önünde bulundurarak, Semerkant’ı "Türk Dünyası Medeniyet Başkenti" ilan ettikleri kaydedilerek, "Kıbrıs Türklerini, Türk dünyasının parçası olarak gördükleri ve KKTC’nin TDT gözlemci statüsünü memnuniyetle karşıladıkları" vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin, birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının dokunulmazlığını karşılıklı tanıma ve bunlara saygı gösterme temelinde normalleştirilmesini destekledikleri ve Azerbaycan'ın çatışma sonrası rehabilitasyon, yeniden inşa ve yeniden bütünleşme çabalarına katkıda bulunmaya hazır oldukları bir kez daha teyit edildi.

EKONOMİK VE SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ GELİYOR


Bildiride, karşılıklı ticareti ve yatırımı kolaylaştırmak için gerekli adımları atarak üye ülkeler arasında elverişli koşullar yarattıkları ve ilgili makamları, üye ülkeler arasında ticari tamamlayıcılığı arttırmayı ve tarife ve tarife dışı engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni girişimler hazırlamaya teşvik ettikleri vurgulanırken diğer önlemlerin yanı sıra ticaret ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması yoluyla, üye ülkeler arasındaki ticaret rakamlarını arttırmak ve ayrıca ticaret maliyetlerini azaltmak ve malların TDT üye ülkelerinin sınırlarından geçişini hızlandırmak için "TDT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi"nin kabul edilmesinin önemine işaret edildi.

"TURANSEZ Eknomik Bölgesi" kuruluyor
Bildiride, Kazakistan'ın, Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliği ve bağlantıyı güçlendirmek amacıyla Türkistan'da Türk devletleri için "TURANSEZ" özel ekonomik bölgesini kurma davetini destekledikleri belirtildi.

ULAŞTIRMA VE TAŞIMACILIK ANLAŞMALARI YAPILDI


Üye ülkelerin ilgili kurumlarına, üye ülkeler arasında iyi geliştirilmiş ve birbirine bağlı fiziki ve hafif ulaştırma altyapı projeleri ile bölge içi bağlantının sağlanmasına yönelik yatırımların arttırılmasına öncelik verilmesi talimatı verdikleri kaydedilen bildiride, Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru boyunca taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırmak ve üye ve gözlemci ülkeler arasında ulaştırma işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olarak, "TDT Üye Ülkeleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması"nın imzalanmasını ve "Ulaştırma Bağlantı Programı"nın kabul edilmesini takdirle karşıladıkları kaydedildi.

Bildiride, üye ülkelerin, Zenzegur Koridoru'nun en yakın zamanda açılması, "Bakü-Tiflis-Kars" demir yolu hattının kapasitesinin arttırılması, Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım hatlarının iyileştirilmesine katkıda bulunan, "Özbekistan-Kırgızistan-Çin" ve "Tirmiz- Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolu hatlarının inşası için gösterdikleri çabaları destekledikleri ifade edildi.

 

AdminAdmin